24 กันยายน 2558

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 23-25 กันยายน 2558 นายวิชฤทธิ์  เพ็ชรเมือง  รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และนายโชคชัย  สิรินพมณี  ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมอะเดรียติค  พาเลซ  กรุงเทพมหานคร

03 กันยายน 2558

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ(AREA OF EXCELLENCE)

    วันที่ 1-3 กันยายน 2558 ได้มาเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ(AREA  OF  EXCELLENCE) ทีมงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยนายพุฒิชัย  กันตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส นายอานุ  ช้างกลาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และนายโชคชัย  สิรินพมณี  ศึกษานิเทศก์ ทีมงานได้รับความรู้จาก รศ.ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ์ อย่างดี

30 สิงหาคม 2558

โครงการพัฒนาอบรมครูตาม CEFR สพป.สมุทรปราการเขต 2

     วันอาทิตย์ที่ 30สิงหาคม 2558 มาเยี่ยมการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษกิจกรรม CEFR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 
     นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ครูที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสาธิตการสอน การแสดงบทบาทสมมติ  และมีผลสะท้อนกลับเจ้าของภาษาที่มีสรุปและให้ข้อคิด

28 สิงหาคม 2558

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ(Area of Excellence)

     วันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ได้มาประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ(Area of Excellence)รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ
     นายศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 หัวหน้าทีมวิจัย  นายพุฒิชัย  กันตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส  นายกัมปนาท  วัชรธนาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ  นายสุชาติ  ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย และนายโชคชัย  สิรินพมณี  ศึกษานิเทศก์ ทีมงานนักวิจัย

26 สิงหาคม 2558

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ประจำปี 2558

    วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้มาประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี